Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Speakers

​​Plenary Speakers

 

Keynote Speakers

WeChat Image_20171212213859.png


Invited Speakers (Finalized)

Topic 1: Synthesis, Controllable Growth and Characterizations

 • Lin Gu (IOP, CAS)
 • Toshiaki Kato (T)
 • Yeliang WANG (IOP, CAS)
 • Guangtong Liu (IOP, CAS)
 • Yuen Wu (USTC)
 • Yufeng Hao (Nanjing Univ)
 • Yi Du (UoW, Australia)
 • Takashi Taniguchi (NIMS, Japan)
 • Li Song (USTC)
 • Tianyou Zhai (HUST, China)
 • Yuerui Liu (ANU, Australia)
 • Zhongchang Wang (INL)
 • Shubin Yang (Beihang Univ)
 • Yanglong Hou (PKU)
 • Heejun Yang (SKKU, Korea)
 • Yongji Gong (Beihang Univ)
 • Jia Zhu (Nanjing Univ)
 • Beng Kang Tay (NTU)
 • Kang Zhang (NTU)
 • Chuanhong Jin (Zhejiang Univ)
 • Dongzhi Chi (IMRE, ASTAR)
 • Yanfeng Zhang (Peking)​

Topic 2: Chemistry of 2D Materials for Energy, Catalysis and Sensing Applications

 • Bin Liu (NTU)
 • Hailin Peng (PKU)
 • Jinlan Wang (Southeast Univ)
 • Lu Jiong (NUS)
 • Min Wei (BUCT)
 • Qingyu Yan (NTU)
 • Tierui Zhang (CAS)
 • Yongfa Zhu (Tsinghua)
 • Yuli Huang (IMRE, ASTAR)
 • Yunhao Lu (Zhengjiang Univ)
 • Zhenhua Ni (Southeast Univ)
 • Shizhang Qiao (Adelaide, Australia)
 • Feng Yan (HK Poly Univ)
 • Zhenyu Li (USTC)
 • Hongjin Fan (NTU)
 • Dan Wang (CAS)
 • Quanhong Yang (Tianjing Univ)
 • Minoru Osada (NTU)
 • Zheng Hu (Nanjing Univ)
 • Huanli Dong (CAS)

Topic 3: Structural, electronic, optical and magnetic properties

 • Alexander Tartakovskii (Sheffield, UK)
 • Justin Jianting Ye (Groningen Univ, Netherland)​
 • Denis Bandurin (Manchester​, UK)
 • Hyunyong Choi (Yonsei​, Korea)
 • Alexander Hoegele (Munich, Germany)
 • Igor Aharonovich (UTS, Australia)
 • Jun Zhang (CAS)
 • Rudolf Bratschitsch (Muenster​ Germany)
 • Thomas Muller (TU Vienna)
 • Tomoki Machida (Univ of Tokyo)
 • Ajit Srivastava (Emory Univ, US)
 • Shuyun Zhou (Tsinghua)
 • Shiwei Wu (Fudan Univ)
 • Yuhei Miyauchi (Kyoto Univ, Japan)
 • Zhi-Heng Loh (NTU)
 • Nicolas Mounet (EPFL)
 • Hyeonsik Cheong (Sogang​, Korea)
 • Xiaohui Qiu (NINST, China​)​
 • Moon-Ho Jo (Korea)
 • Zexiang Shen (NTU)
 • Xinfeng Liu (NINST, China)
 • Elbert Chia (NTU)​

Topic 4: Theory and simulation

 • Wenguang Zhu (USTC)
 • Yuan Ping Feng (NUS)
 • Gang Zhang (ASTAR)
 • Nicolas Mounet (EPFL)
 • Jijun Zhao (Dalian Univ of Tech, China)
 • Vitor Pereira (NUS)
 • Lijun Zhang (Jilin Univ, China)
 • Khoo Khoong Hong (ASTAR)
 • Shengyuan Yang (SUTD)
 • Haibin Su (NTU)
 • Young-Woo Son (KIAS, Korea)
 • Li Huang (SUSTC, China)
 • Henrique Pereira Coutada Miranda (Univ of Luxembourg)
 • Paulo Emilio Trevisanutto (NUS)
 • Ji Feng (Peking)
 • Zhimei Sun (Beihang Univ)
 • Luo Xin (HK Poly Univ)
 • Changqing Sun (NTU)
 • Jani Kotakoski (Univ of Vienna)​

Topic 5: Devices and Applications in Electronics, Photonics and Optoelectronics

 • Feng Miao (Nanjing Univ)
 • Yang Chai (HK Poly Univ)
 • Guangyu Zhang (IOP, CAS)
 • Weida Hu (CAS)
 • Chunxiao Cong (Fudan Univ)
 • Lei Liao (Wuhan Univ/Hunan Univ)
 • Jun He (NINST, China)
 • Peng Zhou (Fudan, China)
 • Qiaoliang Bao (,Monash Univ)
 • Mingsheng Xu (Zhejiang Univ)
 • Yu Chen (CAS)
 • Jian-Bin Xu (CUHK)
 • PingAn Hu (HIT, China)
 • Shu Ping Lau (HK Poly Univ)
 • Yee Sin Ang (SUTD)
 • Zhongming Wei (CAS)
 • Fengqiu Wang (Nanjing Univ)
 • Jianhao Hao (HK Poly Univ)
 • Haoming Wang (CAS)
 • Jian-Hao Chen (PKU)​​​
Not sure which programme to go for? Use our programme finder
Loading header/footer ...